Matura 2021

Jak zmieniła się matura?

Posted On
Posted By Edward

Tegoroczna matura (https://www.taniaksiazka.pl/podreczniki-do-matury-c-313_11053.html) będzie wyglądała nieco inaczej niż dotychczas. Egzamin dojrzałości nadal jest uznawany za niezależny test wiedzy, pozwalający przeprowadzić uczciwą rekrutację na studiach i w szkołach wyższych. Aby egzamin maturalny był zdany, uczeń musi uzyskać co najmniej 30 % wszystkich możliwych do zdobycia punktów. Ze względu na trudną sytuację, panującą na całym świecie, tegoroczna matura będzie się nieco różniła od tych, przeprowadzanych w latach poprzednich. Oto na jakie zmiany pozwoliła Komisja Edukacji Narodowej.

Czy będzie prościej?

Wśród wielu głosów, dotyczących matury, krążą też takie, które uważają, że tegoroczna matura będzie – jak dotąd – najprostszym egzaminem. Wpływ na takie zdanie mają niewątpliwe zmiany, które można odczuć już w pierwszej chwili. Przedstawiciele KEN zadecydowali, że w tym roku egzamin ustny nie będzie obowiązkowy dla wszystkich osób. Dotychczas każdy maturzysta miał obowiązek przystąpić do dwóch form egzaminu dojrzałości – części pisemnej, a także odpowiedzi ustnej. Drugi rodzaj sprawdzania wiedzy stał się nieobowiązkowy. Osoby chcące podejść do takiej formy egzaminu, muszą złożyć stosowny wniosek w wybranej przez siebie placówce.

Drugą istotną zmianą jest brak konieczności zdawania przedmiotu rozszerzonego. Przypomnijmy, że zgodnie z ogólnie obowiązującymi normami, do przedmiotu rozszerzonego nie wystarczy jedynie podejść, ale należy uzyskać z niego 30 % wszystkich punktów. Brak rozszerzenia nie jest jednak przeszkodą dla maturzystów. Wielu z nich nadal decyduje się na ten dodatkowy obowiązek, ze względu na wymagania punktowe danych uczelni.

Kolejną zmianą, wartą zauważenia jest zmniejszenie materiału, obowiązującego do matury z matematyki. Poprzez zdalne zajęcia, spowodowane pandemią, wiele osób nie miało okazji na zdobycie wystarczającej wiedzy. Dzięki tej zmianie matura z matematyki będzie wymagała uzyskania aż 5 punktów mniej. To ogromna ulga dla wszystkich osób, podchodzących do egzaminu, ponieważ możliwy czas do wykorzystania pozostał bez zmian.

Kompendium wiedzy dla maturzystów


Aby każdy uczeń mógł czuć się pewnie podczas pierwszego, najważniejszego egzaminu w życiu, ważne jest skorzystanie z odpowiednich pomocy naukowych. Matura w 2021 roku będzie wymagała skupienia i zaangażowania. Szczególnie istotne są takie przedmioty jak:

  • j. polski;
  • matematyka;
  • j. angielski, bądź inny język obcy.

Sukcesywna praca własna pozwoli na osiągnięcie zamierzonych celów i wybranie idealnego kierunku studiów. Dobrze przygotowane repetytorium cieszy się uznaniem i renomą wśród szerokiego grona odbiorców.

Related Post